PELAJARAN DARI SEBUAH BAJU BESI BAG-1

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ 

dari ‘Aisyah dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan) [HR MUSLIM 3008]

Saudara-saudaraku sekalian…

Satu hadits singkat ini mengandung banyak faidah baik dari sisi qudwah (tauladan) dalam hidup , Fiqih dan ketentuan syari’at lainnya, InsyaAllah akan kita bedah satu persatu kandungannya.

Faidah :

1. Hadits ini adalah hadits ushul yang mana para fuqaha’ (ahli Fiqih) beristidlal (berdalil dalam meletakan hukum) dalam perkara shah nya rahn (jaminan) dalam Jual beli yang Pembayaran nya diakhirkan dengan kata lain Boleh nya berhutang dengan jaminan.

2. Hadits ini mengabarkan kepada kita bahwa Nabi berhutang dengan menggadaikan baju besi nya untuk memenuhi nafkah keluarga nya.

3. Tidak tercela nya berhutang jika memang sangat diperlukan (dalam hal ini Nabi berhutang untuk barang makanan yang merupakan kebutuhan pokok) bukan berhutang untuk selain kebutuhan pokok yang mendesak, apa lagi berhutang untuk bersenang-senang atau hal yang tidak perlu dan mendeksak sifat nya.

3. Kesabaran nabi dalam menjalani hidupnya yang sulit.

4. Kesabaran para istri-istri Nabi (ummahatul mukminin) dengan kehidupan sederhana dan nafkah suami nya.

5. Para ummahatul mukminin adalah sebaik-baik para wanita yang di Allah takdirkan sebagai istri sebaik-baik manusia, sayyidul anbiyaa'(pemimpin para Nabi) Hendaklah para istri meneladani mereka dalam menjalani kehidupan bersama suami dan keluarga nya, ketika suaminya adalah seorang yang istiqamah dalam agama nya.

5.  Nabi tidak memanfaatkan kedudukan beliau untuk memenuhi kebutuhan beliau dan menafkahi keluarga beliau.

Ada abu bakar asshidiq Sahabat yang juga Mertua beliau, ada ‘utsman bin ‘affan Sahabat yang juga menantu beliau salah seorang saudagar kaya raya di madinah, ada para sahabat-sahabat anshar dan muhajirin yang selalu siap sedia membantu setiap keperluan beliau namun beliau tidak memanfaatkan kedudukan beliau untuk keperluan pribadi dan keluarga beliau.

InsyaAllah bersambung…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *